ul. J. Chodkiewicza 3A,3B

Zarząd Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2023 roku złożył wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE na dofinansowanie realizaji przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. J. Chodkiewicza 3A,3B w Kołobrzegu o mocy 31.08 kWP.

ul. J. Chodkiewicza 1A,1B

Zarząd Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2023 roku złożył wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE nadofinansowanie realizuji przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. J. Chodkiewicza 1A,1B w Kołobrzegu o mocy 18,87 kWp.

Grant OZE

Zarząd Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2023 roku złożył wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. J. Bema 3 w Kołobrzegu o mocy 8,325 kWp.