Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. informuje, że ze względu na zagrożenie Covid wszelkie pisma, faktury, podania, sprawy, zgłoszenia od dnia 26.01.2022 r. do odwołania prosimy wrzucać do skrzynki, która znajduje się w wejściu, w siedzibie Spółki lub kontaktować się...

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 26/2021 z dnia 14.12.2021r. ustala się dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto 01.01.2022 r. (art. 130 &2 Kodeksu Pracy).

Kołobrzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. informuje, iż ustala dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające  w sobotę 25 grudnia 2021 r. (art.130&2 Kodeksu Pracy).

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grochowskiej 6 I-J w Kołobrzegu reprezentowana przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych określonych w przedmiarze w budynku przy ul. Grochowskiej 6 I-J, w terminie do 30.11.2021 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Kołobrzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż ustala dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021r. przypadające w sobotę.