Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane pn.: Modernizacja instalacji C.O. wraz z wykonaniem instalacji C.W.U i Cyrkulacji w budynku przy ul. Jedności Narodowej 89 w Kołobrzegu

Prezydent Miasta Kołobrzeg i Prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapraszają na "Sąsiedzkie spotkanie na Maciejówce".

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszalińskiej 1-11 i Jerzego 12-14 w Kołobrzegu zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert

...

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 6/2023 z dnia 18.04.2023 r. ustala się w Spółce dzień 09 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

Zarząd  Kołobrzeskiego TBS  Sp. z o.o. informuje, iż dzień 20.05.2023 r. (sobota) jest dla Spółki dniem pracującym w zamian za dzień 09.06.2023 (piątek).

Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty budowlane pn.: "Wykonanie instalacji CWU wraz z cyrkulacją oraz modernizacja instalacji ZW, kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Spacerowej 1,1AB w Kołobrzegu".

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 16/2022 z dnia 06.12.2022 r. ustala się w Spółce dzień 02 maja 2023 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w

...

Poszukujemy kandydata na stanowisko Księgowa ds. Wspólnot Mieszkaniowych na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.

Nr postepowania: DOIZ/01/02/2023 PLAC REKREACJI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z

...