Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 6/2022 z

...

Kołobrzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż ustala dzień 4 czerwca 2021r.

...

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 26/2021 z

...

Kołobrzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. informuje, iż ustala dzień 24 grudnia

...

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

...