Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu Sp. z o.o. działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U z. 2023 r. poz. 790, tj.), Aktem Założycielskim Spółki oraz na podstawie Regulaminu Komisji Mieszkaniowej Kołobrzeskiego TBS sp. z o.o. zatwierdzonego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 14 z dnia 21.06.2022 r. ogłasza nabór wniosków o przydział lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Chodkiewicza 3B/19 o powierzchni 36,81m2.


[ DOKUMENTACJA ]