Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Jedności Narodowej 58 w Kołobrzegu i numerze -

...

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Zmiana sposobu ogrzewania w 21 lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg i numerze -

...

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych na "Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu".

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane pn.: Modernizacja instalacji C.O. wraz z wykonaniem instalacji C.W.U i Cyrkulacji w budynku przy ul. Jedności Narodowej 89 w Kołobrzegu

Prezydent Miasta Kołobrzeg i Prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapraszają na "Sąsiedzkie spotkanie na Maciejówce".

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszalińskiej 1-11 i Jerzego 12-14 w Kołobrzegu zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert

...

Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 6/2023 z dnia 18.04.2023 r. ustala się w Spółce dzień 09 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

Zarząd  Kołobrzeskiego TBS  Sp. z o.o. informuje, iż dzień 20.05.2023 r. (sobota) jest dla Spółki dniem pracującym w zamian za dzień 09.06.2023 (piątek).