Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu Sp. z o.o. działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U z. 2023 r. poz. 790,

...

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Jedności Narodowej 58 w Kołobrzegu i numerze -

...

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Zmiana sposobu ogrzewania w 21 lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg i numerze -

...

Harmonogram okazywania lokali za remont Wrzesień 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych na "Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu".

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane pn.: Modernizacja instalacji C.O. wraz z wykonaniem instalacji C.W.U i Cyrkulacji w budynku przy ul. Jedności Narodowej 89 w Kołobrzegu

Prezydent Miasta Kołobrzeg i Prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zapraszają na "Sąsiedzkie spotkanie na Maciejówce".

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszalińskiej 1-11 i Jerzego 12-14 w Kołobrzegu zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert

...