Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na

...

Wykonywanie robót remontowo - budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i

...

Wykonywanie robót konserwacyjnych oraz całodobowa obsługa nieruchomości stanowiących zasób Gminy

...

Kołobrzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż ustala dzień 4 czerwca 2021r.

...

Zmiana sposobu ogrzewania w 23 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.