Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 10/2022 z dnia 26.04.2022r. ustala się w Spółce dzień 17 czerwca 2022r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

W związku powyższym w/w dzień podlega odpracowaniu w dniu 28 maja 2022r.