Uchwała Nr 5/2024 Zgromadzenia Wspólników Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób, którym zostanie przydzielone mieszkanie z zasobów KTBS.

Uchwała Nr 5/2024 Zgromadzenia Wspólników Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z dnia 21.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób, którym zostanie przydzielone mieszkanie z zasobów KTBS.

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu ogłasza nabór wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami dotyczącymi lokali mieszkalnych "Mieszkanie za remont"

  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Jedności Narodowej 58/5
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grochowskiej 6e/7
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Grochowskiej 6j/2
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Budowlanej 41/7
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Dworcowa 4/6
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Rybacka 2/6
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Trzebiatowska 32/2
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. 6-tej Dywizji Piechoty 72/4
  • Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Trzebiatowska 43/5

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.