Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu, Numer postępowania, DOIZ/1/08/2023 OPROGRAMOWANIE.