Zmiana sposobu ogrzewania w 23 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Zaprojektowanie Osiedla Witkowice Kołobrzeg i wybudowanie ETAPU I Osiedla Witkowice Kołobrzeg".