Świadczenie usług kominiarskich na nieruchomościach będących własnością, Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Kołobrzeskiego TBS.

Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania podestów, wejść do klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, chodników, dojść do wiat i wiaty śmietnikowe przy budynkach stanowiących zasób Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o.

Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym, stanowiącym zasób Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Wykonywanie robót remontowo - budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych na nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wykonywanie robót konserwacyjnych oraz całodobowa obsługa nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Zmiana sposobu ogrzewania w 23 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Zaprojektowanie Osiedla Witkowice Kołobrzeg i wybudowanie ETAPU I Osiedla Witkowice Kołobrzeg".