Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 16/2022 z dnia 06.12.2022 r. ustala się w Spółce dzień 02 maja 2023 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto 11.11.2023 r.

art. 130 &2 Kodeksu Pracy