Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 14/2022 z dnia 03.10.2022 r. ustala się w Spółce dzień 31 października 2022 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

W związku powyższym w/w dzień podlega odpracowaniu w dniu 22 października 2022 r.