Kołobrzeskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż ustala dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto 1 maja 2021r. przypadające w sobotę.

Podstawa prawna: art.130 & 2 Kodeksu Pracy.