Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 26/2021 z dnia 14.12.2021r. ustala się dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto 01.01.2022 r. (art. 130 &2 Kodeksu Pracy).