Kołobrzeskie TBS Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 6/2022 z dnia 06.04.2022r. ustala się w Spółce dzień 02 maja 2022r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

W związku powyższym w/w dzień podlega odpracowaniu w dniu 09 kwietnia 2022r.