Wykonywanie robót remontowo - budowlanych i modernizacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i części wspólnych na nieruchomościach stanowiących zasób Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA