Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Termomodernizacja 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Jedności Narodowej 58 w Kołobrzegu i numerze - DOIZ/02/09/2023TERMOMODERNIZACJA J.NARODOWEJ 58 zostało opublikowane w strefie publicznej publicznego zamawiającego i jest dostępne do wglądu dla wykonawców.

Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Zmiana sposobu ogrzewania w 21 lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg i numerze - DOIZ/01/09/2023ZMIANASPOSOBUOGRZEWANIA21LOKALIGMK zostało opublikowane w strefie publicznej publicznego zamawiającego i jest dostępne do wglądu dla wykonawców.

Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych na "Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu".