Remont balkonów w budynku przy ul. J. Chodkiewicza 3AB w Kołobrzegu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wybickiego 2 w Kołobrzegu reprezentowana przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Artyleryjskiej 3 zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych "Remont balkonów i malowanie elewacji" w budynku przy ul. Wybickiego 2 A-F w Kołobrzegu w na podstawie przesłanych przedmiarów robót, w terminie do 15.04.2024 r.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu, Numer postępowania, DOIZ/1/08/2023 OPROGRAMOWANIE.