Wykonywanie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym, stanowiącym zasób Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA