Świadczenie usług kominiarskich na nieruchomościach będących własnością, Gminy Miasto Kołobrzeg oraz Kołobrzeskiego TBS.

[ przejdź do przetargu ]