Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu. W celu zapoznania się ze szczegółami proszę wybrać link.

  • Nazwa postępowania: Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, obórkami blacharskimi, kominami i robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Jedności Narodowej 89 w Kołobrzegu
  • Numer postępowania: DOZ/03/2022/REMONT DACHU JEDNOŚCI NARODOWEJ 89
  • Zamawiający: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  • Termin zakończenia składania ofert: 2022-03-29 10:00