Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Zaprojektowanie Osiedla Witkowice Kołobrzeg i wybudowanie ETAPU I Osiedla Witkowice Kołobrzeg".

 

Przejdź do pełnej treści ogłoszenia